رفتن به نوشته‌ها

برچسب: ٍEclipse

آچار فرانسه من : Eclipse IDE

در صورتیکه علاقمند به یک محیط مجتمع برای توسعه همه برنامه های خود باشید حتما نام Eclipse را شنیده اید. یک محیط مجتمع مبتنی بر جاوا که قابلیت اضافه کردن پکیج هایی برای اضافه کردن زبان مورد نظر شما و شخصی سازی توسط شما را دارد.

برای نصب Eclipse در Ubuntu از دستورات زیر استفاده میکنیم:

$sudo apt install default-jre
$sudo apt install --classic eclipse

بعد از نصب Eclipse میتوان با استفاده از نصب پکیج های زبانهای مختلف ، Eclipse را برای آنها Config نمود، برای نصب CDT (C/C++ Development Tooling) به صورت زیر عمل میکنیم:

نصب CDT

از منوی Help به قسمت install new software… میرویم.در قسمت Work with آدرس زیر را وارد میکنیم :

Kepler - http://download.eclipse.org/releases/kepler

بعد از این مرحله پکیج های برنامه نویسی موردنظر خود را با تیک زدن اضافه میکنیم.

نصب پکیج Python

برای نصب پکیج های پایتون باید بسته زیر را در قسمت Work with بنویسیم:

http://pydev.org/updates

توجه کنید که تنها بسته pyDev را نصب میکنیم و از نصب pyDev Mylyn صرف نظر میکنیم.

برای شناساندن مفسر پایتون به Eclipse از مسیر زیر محل قرار گرفتن مفسر (/usr/bin/python3) را اعلام میکنیم:

window => Preferences => pyDev => interpreters =>python interpreters

نصب پکیج برنامه نویسی AVR

برای نصب پکیج AVR آدرس زیر را به مسیر Work with در …Install new software اضافه میکنیم:

http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite

تمامی پکیج های فوق به همراه تعداد بسیار زیادی پکیج های کاربردی از قسمت MarketPlace در منوی Help در دسترس است و قابلیت نصب از مسیر MarketPlace را نیز دارد.

خارج شدن از نظر