Tag Archive: برنامه نویسی

برنامه نویسی امن،حلقه ای فراموش شده!

این روزها کم‌و‌بیش همگی درگیر انواع مشکلات ناشی از برنامه‌های نوشته شده با روش‌های ناامن هستیم.از باج‌افزارهای ویندوزی تا خون‌ریزی قلبی لینوکسی!اینکه مشکلات در لینوکس بعد از شناسایی به سرعت رفع میشوند ارتباطی با موضع مورد بحث ما ندارد.اما هسته…
Read more