آخرین نوشته‌ها

استفاده از پورت سریال در لینوکس

۲۱/۰۸/۲۰۱۵ برای استفاده از پورت Serial در لینوکس برنامه های مختلفی توسعه داده شده اند . مشهورترین برنامه minicom نام دارد که تقریبا در مخازن تمامی توزیع های معروف قابل دسترس است . در توزیع ARCH-Linux برنامه دیگری بنام dterm…
Read more

شروع به کار با AVR در لینوکس

تقریبا تمام دانشجوهای مهندسی برق ، و علاقمندان الکترونیک حداقل یک بار در طول زندگیشون سراغ استفاده از میکرو رفته اند . سالها قبل میکرو های ۸۰۵۱ بسیار مورد استفاده قرار میگرفتند ، از حدود ۱۰ ۱۲ سال پیش میکرو…
Read more